Zakelijk Lenen

Niet alleen in een privé situatie, maar ook zakelijk, als bedrijf kunt u op een bepaald ogenblik nood hebben aan een lening. Zakelijk lenen behoort dan tot één van de mogelijkheden. De reden om voor zakelijk lenen te kiezen is volledig afhankelijk zijn van de situatie.

Misschien heeft uw bedrijf het even wat moeilijker om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en kan het daarom wel wat extra kapitaal gebruiken door middel van zakelijk lenen. Anderzijds kan het ook voorvallen dat u gewoon nieuw kapitaal nodig heeft voor een nieuwe investering, waar uw bedrijf natuurlijk alleen maar beter van kan worden, waarbij zakelijk lenen dus interessant voor u kan worden.

Maar waar dient u nu als ondernemer rekening mee te houden wanneer u een zakelijke lening afsluit op naam van uw bedrijf? En stel dat het toch fout zou aflopen met zakelijk lenen en u om de één of andere reden niet aan uw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, bent u dan persoonlijk aansprakelijk of is uw bedrijf aansprakelijk bij het mis gaan bij zakelijk lenen?

Waarom zakelijk lenen?

Zoals reeds aangegeven zijn er verschillende situaties waarbij u een beroep kunt doen op een zakelijke lening. U dient zich vooraf in principe exact dezelfde vraag te stellen als mensen die een persoonlijke lening aan willen gaan.

Bij zakelijk lenen dient u bijvoorbeeld na te gaan of het afsluiten van een zakelijke lening wel echt noodzakelijk, of anders gezegd, interessant kan zijn. In bepaalde situaties zal zakelijk lenen u teveel kosten om nog echt interessant te zijn, terwijl een zakelijke lening in een andere situatie juist fiscaal voordeliger kan zijn. Zakelijk lenen in het geval van de autolening komt eigenlijk vrijwel niet voor, want bij een autolening is er doorgaans toch wel sprake van een particuliere vorm van geld lenen. U kunt hier op autolening.be uw autolening berekenen om te zien in hoeverre deze optie gunstig kan zijn.

Vooral wanneer u als bedrijf grote investeringen wenst te maken onder de vorm van bijvoorbeeld de aankoop van een bedrijfspand, bedrijfsvoertuigen etc. kan het inderdaad de moeite lonen om voor een zakelijke lening te kiezen en in dat soort situaties kiest men vaker voor zakelijk lenen.

Bespreek echter uw situatie steeds zo uitgebreid mogelijk met diverse professionele partijen zodat het duidelijk wordt wat voor u de beste oplossing is voor zakelijk lenen.

Voordelen van een zakelijke lening

Over het algemeen liggen de voor- en nadelen van zakelijk lenen eigenlijk in rechte lijn met die van een persoonlijke lening. Deze tegenover elkaar afwegen zou dus in principe weinig nut hebben. Er is echter wel één groot verschil. Bij een persoonlijke lening weet u dat u op uw eigen persoonlijke naam een krediet afsluit en bij een zakelijke lening dus niet. Wanneer het mis gaat en u om de een of andere reden niet meer aan uw verplichtingen tegenover de financiële instelling in kwestie kan voldoen, kan alleen u daarvoor aansprakelijk gesteld worden, wat bij zakelijk lenen dus niet het geval is.

Aansprakelijkheid zakelijke lening

Bij een zakelijke lening ligt dit doorgaans anders en is veel afhankelijk van de wettelijke structuur van uw bedrijf. Bepaalde vennootschappen sluiten het bijvoorbeeld uit dat de leiding er van persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor enige (financiële) problemen bij zakelijk lenen.

zakelijklenenToch kan men er nooit zomaar vanuit gaan dat men bij problemen met het afbetalen van een zakelijke lening zomaar persoonlijk vrijgesteld zal worden. Hou er daarom ook rekening mee dat er voor ieder krediet ook een bepaalde overeenkomst bestaat en banken misschien alleen zullen willen overgaan tot het verstrekken van een bepaalde zakelijke lening indien u ze bepaalde waarborgen kunt geven.

Het staat u vrij om die waarborgen als bijvoorbeeld eigenaar van het bedrijf uit uw privéleven te halen. Wanneer uw bedrijf in die situatie om de één of andere reden echter het krediet niet zoals het hoort kan aflossen, kan men alsnog aanspraak maken op een deel van uw privé kapitaal bij zakelijk lenen.

Ga dus ook voor informatie over zakelijk lenen vooraf te raden bij een persoon met kennis van zaken en vraag bij voorkeur verschillende meningen.