Realistisch zakelijk lenen en waarborgen

Maar wat vaak nemen bedrijven te grote risico’s waardoor men min of meer genoodzaakt is om een krediet aan te gaan.

Toch dient er rekening mee gehouden te worden dat een krediet ook de financiële put nog groter kan maken. U dient immers het geleende bedrag op een redelijke termijn terug te betalen, inclusief de daarop berekende rente.

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat een financiële instelling enkel en alleen een zakelijke lening zal toekennen wanneer de boekhouding van uw bedrijf aantoont dat u een dergelijk krediet en vooral het bedrag dat er mee gepaard gaat wel aankunt. Daarnaast zal de bank in kwestie steeds een bepaalde waarborg nodig hebben waardoor de risico’s zoveel mogelijk worden ingedekt.

Het is dus met andere woorden één kwestie om een krediet aan te vragen, maar het is een andere om de financiële instelling in kwestie te kunnen overtuigen dat uw bedrijf in staat is om het krediet binnen de afgesproken termijn ook daadwerkelijk af te kunnen lossen. Dat is realistisch zakelijk lenen.

Hou er rekening mee dat, zoals eerder reeds aangegeven, wanneer u een privé waarborg geeft voor de lening, daar steeds aanspraak op gemaakt kan worden, ook al geeft de wettelijke structuur van uw vennootschap aan dat u als privé persoon niet aansprakelijk bent. Het geven van een privé waarborg zal immers in de overeenkomst opgenomen staan als “voorwaarde” voor het afsluiten van het krediet in kwestie.

Een lening aangaan in naam van een bedrijf verschilt in principe niet zoveel van een persoonlijke lening. Het enige voordeel dat u als persoon heeft is dat u niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor het geleende kapitaal als de vennootschapsvorm u daarin beschermt en u geen persoonlijke waarborg heeft ondertekend voor het krediet in kwestie.

Verder gelden bij een zakelijke lening in principe dezelfde spelregels als bij een persoonlijke lening. U leent een bepaald bedrag over een termijn van een X aantal jaar waar u iedere maand een bepaald bedrag (of alleen de rente) voor afbetaald. Aan het einde van de rit dient u het restbedrag te betalen om zo het krediet af te kunnen sluiten.